Nationellt ansvar för använt kärnbränsle : kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?

Nationellt ansvar för använt kärnbränsle : kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle? - Per Cramér, Thomas Erhag, Sara Stendahl | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Per Cramér, Thomas Erhag, Sara Stendahl
DIMENSIONERA
12,28 MB
FILNAMN
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle : kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?.pdf
ISBN
5897377226458

BESKRIVNING

Under de senaste årtiondena har problematiken kring ansvaret för omhändertagande av radioaktivt avfall från kärnkraftanläggningar blivit föremål för en allt intensivare debatt i Europa. Mängden högaktivt avfall från den europeiska kärnkraftsindustrin är ständigt ökande samtidigt som det i de flesta av EU:s medlemsstater saknas fastställda planer för dess slutliga omhändertagande. I denna bok analyseras principen om nationellt ansvar, det vill säga principen att varje land tar ansvar för det kärnavfall som uppkommer inom landet. Principen om nationellt ansvar är inte "svensk" men har i en svensk kontext sin egen historia. Med rötter i 1970-talets debatt som handlade om att Sverige som kärnkraftsproducerande land hade en skyldighet att ta ansvar för sina egna "atomsopor", har principen under senare decennier allt mer kommit att handla om strategier för att förhindra att den svenska lösningen för avfallshantering skall kunna komma att utnyttjas även för slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle. Principen har, i takt med det svenska närmandet till Europa, delvis ändrat karaktär från att ha varit en primärt politisk och moralisk princip till att bli en mer rättsligt argumenterad princip. När den nationella ordningen för kärnavfallshantering, den svenska modellen, konfronteras med effekterna av en utvidgad Europeisk Union, avreglerad energimarknad och europeiska inre marknadsprinciper innebär detta en rättslig utmaning. Är den svenska principen om nationellt ansvar för använt kärnbränsle hållbar i dagens EU?

5 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). Regeringen gav i mars 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att utreda vilka författningsändringar som skulle komma att behövas för att genomföra kärnavfallsdirektivet, dvs. rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s.

De rättsliga förutsättningarna för en sådan verksamhet i Sverige prövades i mål M 1333-11. Förutsättning för tillstånd till verksamheten är bland annat att det finns en ... 4 Undantaget är dock använt kärnbränsle och kärnavfall samt radioaktivt avfall eftersom dessa avfallsslag regleras av lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) respektive strålskyddslagen (2018:396).

RELATERADE BÖKOR