Avbrottsförsäkring för företag

Avbrottsförsäkring för företag - Eva Nordin | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Eva Nordin
DIMENSIONERA
7,38 MB
FILNAMN
Avbrottsförsäkring för företag.pdf
ISBN
3882238746725

BESKRIVNING

En egendomsförsäkring erstätter förlust av fysisk egendom, men ett företag som drabbas av t.ex. en brandskada lider ofta mer än materiella skador. Verksamheten måste kanske upphöra helt under den tid det tar att återanskaffa den skadade egendomen och detta avbrott i rörelsen kan i värsta fall äventyra företagets överlevnad. För att lindra dessa effekter har avbrottsförsäkringen tillkommit.Försäkringsformen och den skadeorsak som skall täckas varierar beroende på vad slags verksamhet som skall försäkras. I stort sett alla har behov av en avbrottsförsäkring till följd av en brandskada, medan exempelvis en epedemiavbrottsförsäkring endast kommer i fråga för dem som sysslar med livsmedel, djuruppfödning och liknande verksamheter. För det stora flertalet skall avbrottsförsäkringen täcka ett eventuellt bortfall av täckningsbidrag men för en del verksamheter kan enbart extrakostnadsförsäkring vara tillräcklig.I denna nya upplaga är beskrivningen av försäkringen uppdaterad enligt gällande praxis – ämnet är angeläget då avbrottsförsäkringens betydelse blir allt viktigare och nya varianter ständigt växer fram. Nya branscher och ny teknik ställer nya krav på bedömning av risken för en skada och vilka skadeorsaker som skall kunna försäkras. Avbrottsförsäkring är ett komplicerat område där stora pengar står på spel både vad avser premier och skador. Med Avbrottsförsäkring för företag ökar din kunskap och förståelse för denna typ av försäkring. I boken ingår en omfattande sökordlista.Boken vänder sig till den som arbetar inom försäkringsbranschen och som behöver fördjupa sina kunskaper å arbetets vägnar samt till försäkringstagare eller andra intressenter som vill veta mer om vad försäkringsformen innebär.Avbrottsförsäkring för företag ingår i "Bank & Försäkring – IFU" som är titlar som Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm – IFU.

Verksamheten måste kanske upphöra helt under den tid det tar att återanskaffa den skadade egendomen och detta avbrott i rörelsen kan i värsta fall äventyra företagets överlevnad. Trots att mitt företag har öppet så får vi en minskad försäljning p.g.a. uteblivna kunder, kan jag få ersättning för detta på någon försäkring? Nej, dessvärre inte.

Precis som i fallet ovan skulle kund- och leverantörsavbrott kunna ersätta avbrott där en kund med kontrakterade köpåtaganden inte kan ta emot varor, men även här ska köparen då ha drabbats av en ... För att bena ut riskerna för just ditt företag kan det vara bra att fundera över saker som vilken bransch du arbetar i och om det finns några speciella risker knutna till just din bransch. Man bör även analysera vilka risker som de anställda utsätts för under arbetstid - t.ex.

RELATERADE BÖKOR