Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 - Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
DIMENSIONERA
9,80 MB
FILNAMN
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020.pdf
ISBN
9267621724408

BESKRIVNING

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso- och sjukvårdslagen.I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.Nya bestämmelser har införts i SoL som förtydligar kommunens möjlighet att inrätta särskilda boenden även för den grupp äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt, s.k. biståndsbedömt trygghetsboende.Det har vidare införts regler i LVU om omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige. Härigenom har det klargjorts att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU.Det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen har stärkts på olika sätt. I samband med detta har underrättelseskyldigheten enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgats till att omfatta även kommunerna.En ny djurskyddslag har trätt i kraft. I samband med detta har det införts en ny sekretessbrytande bestämmelse i OSL som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polisen.

Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson (ISBN 9789139117186) hos Adlibris.

Kjøp boken Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson (ISBN 9789139117186) hos Adlibris.com. Fri frakt.

RELATERADE BÖKOR