Att ge eller att beskattas : avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder

Att ge eller att beskattas : avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder - Lars Trägårdh, Johan Vamstad | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lars Trägårdh, Johan Vamstad
DIMENSIONERA
4,10 MB
FILNAMN
Att ge eller att beskattas : avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder.pdf
ISBN
6658384398967

BESKRIVNING

Att ge pengar till bättre behövande är en handling som nästan alla uppfattar som något positivt, men bör det för den skull uppmuntras av staten? Svaret är inte självklart. En avdragsrätt för gåvor skulle sannolikt öka givandet men samtidigt minska de statliga resurser som kan användas till allmännyttiga ändamål. Frågan om avdragsrätt måste också belysas från andra håll: vilka konsekvenser får en avdragsrätt för den ideella sektorn, vad betyder den för den generella välfärdsstaten och ger en avdragsrätt mer i gåvor än vad den kostar i förlorade skatteintäkter? Givandet till allmännyttiga ändamål är oerhört komplext, motsägelsefullt och inte minst ideologiskt laddat. I boken ges samlade erfarenheter från sex länder med olika system för finansiering av allmännyttig verksamhet.Lars Trägårdh är professor i historia och civilsamhälleforskning vid Ersta Sköndal Högskola. Han har forskat och har skrivit om svensk politisk kultur i ett jämförande och historiskt perspektiv. Johan Vamstad är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam vid Ersta Sköndal Högskola och Mittuniversitetet. Hans forskningsverksamhet rör främst civilsamhället och den svenska välfärdsstaten.

Dessa gåvor skulle bli långt större om det vore möjligt att få ge redan medan man lever och få göra skatteavdrag för gåvan. I dag har alla länder runt omkring… Vad beträffar avdragsrätt för företagens gåvor till oegennyttig verksamhet skulle jag skulle möjligen kunna hålla med Persson och Leksell om de talade för egna helägda bolag.

I princip finns knappt några behövande i Sverige. I u-länder finns dock behövande men även här finns kraftiga restriktioner.

RELATERADE BÖKOR