Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Ds 2017:21

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Ds 2017:21 Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,55 MB
FILNAMN
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Ds 2017:21.pdf
ISBN
7812111151942

BESKRIVNING

Behandlar frågan om hur reglerna om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument bör se ut. I Ds:n föreslås att de nuvarande bestämmelserna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och att bestämmelserna som gäller anmälningsskyldighet för funktionärer vid värdepappersinstitut och börser flyttas till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.Förslaget innebär att de som ingår i en myndighets ledning ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom myndigheten. Anmälningsskyldigheten ska omfatta myndighetens ledning, dvs. samtliga styrelseledamöter i styrelsemyndigheter, samtliga nämndledamöter i nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter. Vidare ska myndigheten, liksom i dag, besluta att ytterligare arbetstagare och uppdragstagare ska vara anmälningsskyldiga om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.Kommuner och landsting föreslås även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare inom kommunen eller landstinget.Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!

2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Läs och ladda ner propositionen.

Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin! Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Ekonomistyrningsverket har mottagit rubricerad promemoria som remiss.

RELATERADE BÖKOR