Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén

Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
8,3 MB
FILNAMN
Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén.pdf
ISBN
3518398863183

BESKRIVNING

Utredningens grundläggande slutsats; den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar.Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten:handlar oftast om den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som stora delar av befolkningen genomgår. Bland dessa finns arbetsgivares möjligheter till övervakning av anställda och informationshanteringen inom hälso- och sjukvård, inte minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontrolleräven den omfattande kartläggning av enskilda som sker när personer använder diverse appar eller sociala medier utgör en hög risk för den personliga integriteten samtidigt som kommittén är medveten om de stora fördelar som digitala tjänster medför för den enskilde.Bland det som i övrigt bedöms ha en påtaglig risk för den personliga integriteten finns bland annat:olika former av e-förvaltning inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig informationäven polisens spaningsmetoder och den signalspaning som bedrivs av försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst bedöms innebära en påtaglig risk för den personliga integriteten.Särskild utredare: Göran Gräslund.

Köp Datalagring och integritet. SOU 2015:31 : Betänkande från Datalagringsutredningen av Justitiedepartementet på ... Integritetskommittén, (SOU 2016:41), delbetänkande Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till TCO angående delbetänkandet "Hur står det till med den personliga integriteten? - En kartläggning av Integritetskommittén" (SOU 2016:41).

Som svar på remissen "Hur står det till med den personliga integriteten" SOU 2016:41. Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016.

RELATERADE BÖKOR