Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia

Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia - Anders Odenstedt | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anders Odenstedt
DIMENSIONERA
7,60 MB
FILNAMN
Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia.pdf
ISBN
6386940314263

BESKRIVNING

Vad är ett konstverk? Finns det någon begränsning på vad som kan kallas konst? Vad skiljer konstverk från andra hantverksprodukter? Kan vi rättfärdiga omdömet att ett konstverk är bättre än ett annat? Sådana frågor ställs inom den filosofiska estetiken, och denna bok är en introduktion till estetikens historia. Länge betraktades konst och estetiska upplevelser som möjliga att värdera efter deras förmåga att likna andra saker. Enligt denna uppfattning har skapandet av konst ett värde bara om det fyller en nyttofunktion, i likhet med andra hantverk, och upplevelsen av konst har ett värde bara om den ger kunskap eller fostran, som vetenskapen och moralen.Under andra halvan av sjuttonhundratalet började denna uppfattning om konstens natur och funktion att ifrågasättas. Den här boken skildrar denna förändring och dess avspegling hos sju tyska filosofer: Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1770-1854), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Martin Heidegger (1889-1976) och Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Ett genomgående tema är konflikten mellan två olika uppfattningar om konst. Den ena beskriver konsten som en osjälvständig del av ett större kulturellt sammanhang. Den andra uppfattar däremot konsten som självständig i relation till kulturen och samhället i övrigt, och som att den har rätt att vägra låta sig användas för andra syften än sina egna. Anders Odenstedt är universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet.

| Adlibris Köp böcker vars titel matchar 'konstens historia': Konsten i historien; Snus! : historia, märken, tillverkning & konsten att ... Utifrån den sätts sedan konsten och konstnärernas vill ...

Utifrån den sätts sedan konsten och konstnärernas vill ... Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia av Anders Odenstedt.

RELATERADE BÖKOR