Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg

Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg - Kristina Rosengren | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Kristina Rosengren
DIMENSIONERA
9,65 MB
FILNAMN
Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg.pdf
ISBN
9194563685461

BESKRIVNING

En komplex och föränderlig vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och ledningsstrukturer som arbetar med ständiga förbättringar för att hushålla med begränsade resurser. Nya arbetssätt, som ofta har sitt ursprung i industriverksamhet, har införts för ökad produktivitet, vilket bland annat har lett till ekonomisering av vård- och omsorgsverksamheter. Nu höjs röster för behovet att fokusera på kvalitet, med andra ord att arbeta effektivt genom att göra ”rätt saker”.Vårdledarskapets betydelse beskrivs och analyseras utifrån vårdspecifika aspekter såsom vårdorganisation och delat ledarskap, där till exempel teamarbete och samverkan lyfts fram. Olika vårdprofessioners vårdledaransvar betonas genom att fokusera på ledning och utveckling av förbättringsarbete. Ett stödjande vårdklimat, ökad medvetenhet om vård- och omsorgsenheters gemensamma ansvar samt den ständiga viljan att minska lidandet hos vårdtagaren skapar tillsammans förutsättningar för kontinuerliga förbättringar av vårdens kvalitet.Boken kan användas i olika vårdprofessionsutbildningar inom högskola och universitet, samt på magister- och/eller mastersnivå med inriktning mot vårdens organisation, ledarskap och förbättringsarbete. Boken kan även läsas av olika yrkesverksamma ledare.

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp Här behandlas metoder och modeller för att på ett hållbart sätt utveckla och förbättra vård och omsorg. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Lund: Studentlitteratur Raadu, Gunnel. Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård.

RELATERADE BÖKOR