SEK Handbok 436 - Elbasen - Vägledning för elinstallationer

SEK Handbok 436 - Elbasen - Vägledning för elinstallationer Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
9,35 MB
FILNAMN
SEK Handbok 436 - Elbasen - Vägledning för elinstallationer.pdf
ISBN
7649362957541

BESKRIVNING

Elbasen är en liten handbok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer, samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.Elbasen består av bearbetade utdrag ur Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som kompletterats med utdrag från andra elinstallationsstandarder och från vissa SEK Handböcker. Denna utgåva 3.1 av Elbasen har den framförallt uppdateras med de ändringar som kommer från den nya installationsstandarden SS 437 01 02, med bland annat placering av strömställare och vägguttag samt utrymmen för kopplingsutrustning. Även avsnitten för kommunikationsnät (till exempel för data) är hämtade från den nya standarden. En del korrigeringar och uppdateringar har också gjorts i avsnitten avseende skyddsutjämning.

Reservationer i kö: 0 SEK Handbok 438 innehåller den tidigare utgivna standarden SS 421 01 01 för högspänningsanläggningar, tillsammans med en vägledning som förklarar och förtydligar standarden, särskilt de avsnitt som behandlar mått, placeringar och jordning. SEK Svensk Elstandard lanserar en nyskriven handbok om olika typer av brytare för lågspänning: SEK Handbok 453. Handboken är en vägledning för val och installation av brytare med mer fokus på de olika skyddens egenskaper (istället för en viss skyddsapparat) och är en sammanslagning av de tre äldre handböckerna om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetbrytare. SEK Handbok 436, Elbasen - Vägledning för elinstallationer innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.

SEKs tekniska kommitté TK 64 har utarbetat kommentarerna till standarden. Utgåva 3. Kista, SEK Svensk Elstandard 2015.

RELATERADE BÖKOR