En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman

En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman - Claes Nilholm | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Claes Nilholm
DIMENSIONERA
11,97 MB
FILNAMN
En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman.pdf
ISBN
8404216325932

BESKRIVNING

De flesta elever i svensk skola har en bra situation i den meningen att de trivs och når målen. Men hur ska vi göra för att hjälpa de elever som inte har det bra i skolan? Hur skapar vi en skola där alla elever har en bra situation samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt? I den här boken tas ett helhetsgrepp på ”inkludering” genom att ett antal grundläggande frågor besvaras: Vad betyder inkludering? Ska svensk skola vara inkluderande enligt styrdokumenten? Är svensk skola inkluderande? Vad kan vi lära oss av forskningen? Hur kan de rektorer och lärare som vill utveckla en mer inkluderande skola systematisera sitt arbete? Vilka hinder och dilemman kan identifieras när avsikten är att skapa en inkluderande skola? När dessa övergripande frågor knyts till det vardagliga arbetet i skolan möter läsaren ett till stora delar nytt sätt att tänka kring svensk skola.Boken vänder sig främst till verksamma lärare och studenter på lärarprogrammet, men även till andra som arbetar med barn och ungdomar och till alla som intresserar sig för skolfrågor.

Populära böcker av Claes Nilholm är Perspektiv på specialpedagogik, En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman och SMART - - ett sätt att genomföra forskningsöversikter. Inkluderande skola en förutsättning för social inkludering efter skolan. Evidence of the link between inclusive education and social inclusion - så heter en rapport som gavs ut nyligen av The European Agency for Special Needs and Inclusive Education, fortsatt förkortat till The Agency..

I ett inkluderande skolsystem ges således elever möjlighet att möta elever med andra erfarenheter och skolan strävar efter att alla elever ska lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Elevers olika sätt att lära och redovisa sina kunskaper, tas tillvara genom tillgången på olika material (auditiva, visuella, digitala etc.) och skiftande bedömningsformer. Hinder och dilemman.

RELATERADE BÖKOR