Föreställd hedendom : tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Föreställd hedendom : tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia - Gunnar Nordanskog | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Gunnar Nordanskog
DIMENSIONERA
10,24 MB
FILNAMN
Föreställd hedendom : tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia.pdf
ISBN
5582777331290

BESKRIVNING

Under den tidiga medeltiden skapades kyrkokonst med inslag av förkristna traditioner i skandinaviska kyrkor. Särskilt vid kyrkornas ingångar förekommer bilder och symboler som har väckt förundran hos sentida betraktare.I forskning och populära framställningar har de ansetts vara kvarlevor av en folkkonst med hednisk anknytning. Med till synes ålderdomliga stildrag och motiv från förkristen mytologi har de kommit att symoblisera ett perifert och bristfälligt kristnat Skandinavien i utkanten av Europa.I Föreställd hedendom analyserar Gunnar Nordanskog dessa bilder, främst med exempel från svenska kyrkdörrar och norska stavkyrkoportaler. Genom att kritiskt diskutera tidigare forskning och genom att använda flera olika källmaterial ger författaren alternativa tolkningar till dörrarnas och portalernas tillkomst och användning.Bilderna visar sig vid närmare studier kunna förstås som kristna motiv. Snarare än att vara hedniska kvarlevor var de uttryck för en allmäneuropeisk tendens till historiskt återblickande i en tid då skandinavierna med hjälp av litteratur och bildkonst skapade sin egen plats i det kristna Europa.

Under den tidiga medeltiden skapades kyrkokonst med inslag av förkristna traditioner i skandinaviska kyrkor. Sedan tidigt 1900-tal har frågan om kontakter och interaktion under yngre bronsålder mellan Mälardalen och områden österut - särskilt Finland, Baltikum och Ryssland - varit av stor betydelse i den arkeologiska forskningen. De arkeologiska diskussionerna om kontakter mellan "Öst" och "Väst" har på många sätt påverkats av den föränderliga politiska situationen under 1900-tal och ... Nordanskog, Gunnar: Föreställd hedendom.

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia Nordanskog, Gunnar LU () . Mark; Abstract The thesis discusses Medieval Scandinavian art, in particular church doors and portals from 12th and 13th century Sweden and Norway. Föreställd hedendom tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia.

RELATERADE BÖKOR