Färdighetsinlärning - med icke-linjär pedagogik

Färdighetsinlärning - med icke-linjär pedagogik - Jia Yi Chow, Keith Davids, Chris Button, Ian Renshaw | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jia Yi Chow, Keith Davids, Chris Button, Ian Renshaw
DIMENSIONERA
8,70 MB
FILNAMN
Färdighetsinlärning - med icke-linjär pedagogik.pdf
ISBN
8609942521454

BESKRIVNING

Inom de flesta idrotter behöver de aktiva behärska olika motoriska färdigheter, såväl idrottsspecifika som mer idrottsövergripande. Och på något sätt behöver alla dessa olika färdigheter läras in. Med en icke-linjär pedagogik som grund kan du som tränare eller lärare ta steget ifrån situationer där du själv lär ut olika delar och moment till att skapa de bästa förutsättningarna för dina aktiva att på egen hand lära in.Icke-linjär pedagogik är ett kraftfullt synsätt för att förstå människans rörelser och för att utforma effektiva program för tränare och lärare inom idrott, motion och hälsa. Pedagogiken tar hänsyn till den inbyggda komplexiteten i att lära sig rörelserelaterade färdigheter. Den tittar på att den som lär sig, inlärningsmiljön och läraren eller tränaren är en del av ett komplext samspelande system.Färdighetsinlärning – med icke-linjär pedagogik är den första boken som förklarar detta viktiga förhållningssätt till färdighetsinlärning genom att presentera såväl de centrala teorierna som best practice för aktiva, elever, tränare och lärare.Den första delen av boken beskriver processen kring färdighetsinlärning i allmänhet och hur rörelserelaterade färdigheter lärs in. Därefter får du lära dig vad icke-linjär pedagogik är och de mest betydelsefulla principerna för att utöva den .Boken fortsätter sedan att i olika kapitel peka på viktiga områden för icke-linjär pedagogik. Ett av dessa områden är betydelsen av individualiserad inlärning. Som du säkert har märkt lär aktiva in färdigheter olika fort. Ett kapitel förklarar varför dessa skillnader finns och hur man med icke-linjär pedagogik kan hantera skillnaderna.Ett annat intressant område som tas upp är så kallad representativ inlärningsdesign. Med det menas att det behöver finnas en beteendemässig överensstämmelse mellan miljön där man lär sig och den miljö man ska prestera i. Finns denna överensstämmelse ökar möjligheten att lära sig och bli riktigt duktig.Du får också lära dig hur du kan utforma övningar, i en anda av icke-linjär pedagogik, utifrån begreppet ”constraints”. Dessa delas in i tre huvudgrupper:Uppgiftsrelaterade – till exempel regler, utrustningens storlek och antal spelare.Miljörelaterade som kan vara sociokulturella men också relaterade till den fysiska miljön som temperatur, underlag och ljusförhållanden.Individrelaterade handlar exempelvis om längd, vikt och kroppssammansättning.Svensk idrott är idag starkt påverkad av motivationsteorin Self-Determination-Theory (SDT). Teorin säger att det är viktigt att träning och tävling ska tillgodose tre viktiga behov hos den aktive: känslan av autonomi, kompetens och tillhörighet. Teorin går hand i hand med icke-linjär pedagogik och ett av de avslutande kapitlen handlar om hur icke-linjär pedagogik kan stärka motivationen och leda till mer effektiva inlärningsstrategier.Boken Färdighetsinlärning – med icke-linjär pedagogik är en oumbärlig resurs för alla högskole- och universitetskurser som rör färdighetsinlärning, motorisk inlärning, idrottsvetenskap och idrottspedagogik, för idrottstränarutbildningar och idrottslärarutbildningar samt vid utformning av kursplaner i idrott och hälsa. Denna svenska utgåva är en översättning av den engelska boken Nonlinear Pedagogy in Skill Acquisition: An introduction, publicerad av Routledge 2016.

[1] Dessa tre delar utgör pedagogiska processer som i sin tur innebär aktiviteter som utgör stöd till lärande. [1]Pedagogiken är en andlig, humanitär och tillämpad samhällsvetenskap, [källa behövs] som utvecklades som egen disciplin baserat på filosofiämnet.

Alltid bra priser, fri frakt från 169 kr och snabb leverans. | Adlibris Leva med tinnitus.

RELATERADE BÖKOR