SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar

SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
10,66 MB
FILNAMN
SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar.pdf
ISBN
1390383650912

BESKRIVNING

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten. SEK Handbok 449 beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte. Målet är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning, så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning. Handboken, som är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till dem som beställer och projekterar elinstallationer i industrier och andra liknande anläggningar, t ex stormarknader eller pumpstationer. Då innehållet knyter an till byggnadskonstruktionen bör handboken även vara intressant för byggföretag och byggkonsulter. Den är utgiven av SEK och FIE, Föreningen för Industriell Elteknik, i samarbete.

SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar. okänd.

Ulf har medverkat vid framtagningen av en handbok inom SEK om potentialutjäm- ning i industrianläggningar, SEK Handbok 449. För mer omfattande installationer och för installationer där även funktionsutjämning används, kan rekommendationerna i SEK Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar samt ... industriella anläggningar och är inte ett krav. Den skiljer sig beroende på nivå av känslig miljö.

RELATERADE BÖKOR