Spektrum NO 4 - Fysik Kemi Biologi

Spektrum NO 4 - Fysik Kemi Biologi - Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt
DIMENSIONERA
6,82 MB
FILNAMN
Spektrum NO 4 - Fysik Kemi Biologi.pdf
ISBN
5385755789439

BESKRIVNING

Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet!Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram innehållet i kursplanerna. Syftet är att lägga en god grund i alla de tre naturvetenskapliga ämnena. Spektrum NO är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7–9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!Spektrum NO finns både tryckt och digitalt för alla årskurser.Läs merUpplägg och pedagogiska tankar i Spektrum NO 4–6Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i Spektrum NO 4–6. Spektrum bygger på kursplanernas centrala innehåll och är anpassad för åldersgruppen. Texterna och uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla kunskaper och förmågor som kursplanen anger.Grundboken har samma pedagogiska struktur som de tre ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har:- TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer- Ingresser med intresseväckande bilder och frågor- Målbeskrivningar- Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande- Sammanfattningar- Final som tränar kunskapskravens tre delar Kapitelstart med centralt innehållI inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet.Begreppsträning i varje avsnittVarje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkandeI Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.Finalen - bra träning inför prov och bedömningVarje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.KOMPONENTERGrundbok och Aktivitetsbok, tryckta böckerSpektrum NO är en utökning av den naturvetenskapliga serien för grundskolans årskurs 7–9. I serien för högstadiet ingår ämnesböckerna Spektrum Biologi, Spektrum Fysik, Spektrum Kemi och Spektrum Teknik. Till skillnad från dessa ämnesböcker är alltså Spektrum NO en årskursbok som i en och samma bok behandlar ämnena fysik, kemi och biologi. Till grundboken hör även en fullspäckad aktivitetsbok. I aktivitetsboken hittar eleverna självgående arbetsuppgifter med fokus på att träna ”diskutera och ta ställning”, ”planera och undersöka” och ”beskriva och förklara”. Aktiviteterna hjälper eleven att befästa kunskaper och träna ord och begrepp. Eleverna får möjlighet att visa att de har förstått och att omsätta och använda sina nya kunskaper i uppgifter som är utformade så att eleverna kan visa sina kunskaper på olika nivåer. Uppgifterna genomförs enskilt, i par och i grupp och har ofta en praktisk karaktär, t.ex. enkla laborativa övningar. Det är inte för inte som boken heter ”Aktivitetsbok”!Grundbok och Aktivitetsbok, digital- Allt samlat på ett ställe!- Heldigitalt med interaktivitet, bilder, animeringar, filmer och ljud- Självrättande, kortfattade tester där eleven får feedback direkt- Övningar och roliga verktyg för diskussioner i helklass: eleverna kan bl.a. svara direkt på sina skärmar och få diagram över klassens svar direkt på tavlan- Individanpassning: texter/uppgifter/temaområden kan enkelt tilldelas eller döljasLärarhandledning, digitalTill varje årskurs finns en tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, kapitelprov med bedömningsförslag, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Lärarhandledningen finns endast digitalt. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll, allting finns i plattformen!Fördelar för eleverna med Digital- Eleven kan träna och läsa när och var den vill, såväl i mobilen, i plattan eller i datorn- Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. "Testa grunderna"; ett test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrala begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och öva på förmågorna i varje avsnitt, alltså göra uppgifter som testar en högre nivå en "Testa grunderna". Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.- Bra balans mellan gemensamma aktiviteter i klassrummet och eget arbete i sin takt och på sin nivå- Text kan fås uppläst och presenterad med olika typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning- Filmer och animeringar som ger eleverna större förståelse för textinnehållet- Ord kan markeras och fås förklarade under läsning – utan att behöva lämna sidan- Förförståelse genom extra förklaringar, bilder och kontext för elever som läser svenska som andraspråk och elever i behov av extra stöd- Eleven kan bokmärka sidor så att de skapar sitt eget bibliotek Fördelar för läraren med Digital- Tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll, allting finns i plattformen!- Varje kapitel och avsnitt kopplade till kunskapskraven och det centrala innehållet.- Olika typer av prov: Begrepp, Laboration respektive Diskutera och ta ställning samt utförliga bedömningsförslag från aktiva lärare.- Allt du behöver finns samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela eller dölja material till elever utifrån deras unika behov.- Automatisk återkoppling till eleverna: frigör tid och minskar lärarens arbetsbörda.Om författarnaBerit Ericson är utbildad matematik- och NO-lärare med många års erfarenhet av att undervisa i NO på mellanstadiet.Andreas Hernvald är lärarutbildad och har lång lärarerfarenhet i årskurserna 4 till 9, framför allt inom matematik och NO. Andreas är även författare till matematikserien Mattespanarna för åk 4-6.Anders Karlsson är fysiker, lärarutbildad och har arbetat som redaktör på Bonnier Lexikon samt Forskning & Framsteg. Anders är även författare till Spektrum Fysik och Spektrum Teknik för år 7-9. Sara Ramsfeldt är lärarutbildad och har många års erfarenhet av undervisning i naturvetenskap och matematik på mellan- och högstadiet. Hon är författare och redaktör för läromedel i naturvetenskap och matematik.Anna Rådström är utbildad biolog med lång undervisningserfarenhet från Eggeby gårds naturskola.

pH-värdet i blodet måste vara 7,40. Om det ändras mer än några hundradelar påverkas molekylerna.

I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd.

RELATERADE BÖKOR