Multimatte Problemlösning B

Multimatte Problemlösning B - Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Annika Mårtensson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Annika Mårtensson
DIMENSIONERA
9,99 MB
FILNAMN
Multimatte Problemlösning B.pdf
ISBN
4550675596236

BESKRIVNING

MultiMatte är ett läromedel i matematik för förskoleklass och skolår 1–3. Här får barnen lära sig matematik från grunden. Utifrån sina egna erfarenheter går de vidare till att lära sig de matematiska begreppen. MultiMatte har sin tyngdpunkt på tankearbete och begreppsförståelse, och inte bara på rätt svar. Det ger barnen tilltro till deras eget tänkande och kunnande. MultiMatte ger också barnen möjligheten att arbeta inom samma matematiska område men på egen nivå. Upptäck matematiken Upptäck matematiken är främst en bok för förskoleklassen. Här får barnen upptäcka all matematik omkring oss, och möta matematikens mångfald i kreativt och undersökande arbete. Upptäck matematiken handledning med kopieringsunderlag Handledningen vänder sig till dig som enbart använder boken Upptäck matematiken. Innehållet är taget ur Lärarpärm och Kopieringsunderlag i pärm. Räknemetoder I, II, III Räknemetoder utvecklar barnens taluppfattning och huvudräkningsförmåga på ett sätt som leder till djupare matematisk förståelse. De tre böckerna är lämpliga att använda en per skolår. Problemlösning A och B Problemlösning är matematikens kärna, och i böckerna finns många olika sorters problemuppgifter och lösningsstrategier. Problemen kan ofta lösas på flera sätt vilket blir en grund för individualisering. Geometri och mätningar A och B Med Geometri och mätningar utvecklar barnen en grundläggande förståelse för geometrin och mätbegreppen omkring oss. Barnen i skolår 1 börjar med A-böckerna för att efterhand övergå till B-böckerna. Med de båda pärmarna nedan får du material till Räknemetoder I, A-böckerna och Upptäck matematiken. Komplettera sedan med inlagor till Räknemetoder II och III samt B-böckerna. Lärarpärm Lärarpärmen ger både teoretisk bakgrund och direkta anvisningar och förslag kopplade till sidorna i grundböckerna. Handledningen är tydligt strukturerad med syfte, materielval, förslag till arbetsgång och till fortsatt arbete. OBS! För dej som har pärmarna men behöver material till Räknemetoder I, II, III, finns ett separat komplement att köpa - för beställning kontakta förlaget. Kopieringsunderlag i pärm Kopieringsunderlagen utgör ett flexibelt komplement till grundböckerna. Det finns kopieringsunderlag i form av uppgifter för fortsatt arbete och fördjupning samt hemuppgifter. I Kopieringsunderlag ingår även MultiTräna på cd-rom för PC. MultiTräna är färdighetsträning kopplad till böckerna Räknemetoder. Du skriver ut sidor med uppgifter och varje barn kan på så vis färdighetsträna så mycket som behövs på lämplig nivå. Multiträna häften MultiTräna finns även förpackad i sex olika häften med ökad svårighetsgrad. Med häftena får varje barn en grundläggande mängd färdighetsträning som ytterligare kan kompletteras med utskrifter från MultiTränaprogrammet. Häftena är under revidering, men fungerar väl till Räknemetoder I, II och III. Hänvisningar finns på vår nätplats. Föräldramaterial Ett kostnadsfritt föräldramaterial som beskriver tankarna bakom MultiMatte kan beställas. Det beskriver hur böckerna är upplagda och ger föräldrarna tips om hur de också kan bidra till att väcka barnens intresse för matematik. MultiTräna elevens cd-rom Med MultiTräna elevens cd-rom får barnen möjlighet till individuell färdighetsträning även på datorn. MultiTräna elevens cd-rom innehåller färdighetsträning till Räknemetoder. Systemkrav: PC med Windows 95/98. Mattefortet cd-rom MatteFortet innehåller tio olika spel där barnen på ett roligt sätt får färdighetsträna grundläggande matematiska begrepp. Se länk nedan.

Till uppgifter som kräver redovisning finns bedömningsanvisningar för del-poäng. ...

Her møter du først og fremst et panel med folkevalgt... Delprov B består både av uppgifter där endast svar ska anges och uppgifter som kräver redovisning. Till uppgifter som kräver redovisning finns bedömningsanvisningar för del-poäng.

RELATERADE BÖKOR