Den bildade ingenjören : bildning, utbildning och teknik

Den bildade ingenjören : bildning, utbildning och teknik - Per Jacobsson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Per Jacobsson
DIMENSIONERA
3,41 MB
FILNAMN
Den bildade ingenjören : bildning, utbildning och teknik.pdf
ISBN
2151286290849

BESKRIVNING

Idealet för den ”modärne” ingenjören för hundra år sedan var en världsman som förutom tekniken skulle förstå sig på samhällsfrågor och leda samhällsutvecklingen. Det idealet hade svårt att hävda sig under lång tid, och ingenjörer betraktades tidvis som ”fackidioter”. Ingenjörer blir ofta ledare inom vitt skilda fält där deras ideal får stor betydelse för hur teknik utvecklas och tillämpas.Vilka professionella ideal bör en ingenjör ha, utöver strävan efter skicklighet inom sitt teknikområde? Boken argumenterar för sex moderna ingenjörsideal. Det första gäller humanistisk insikt där historia, skönlitteratur och filosofi introduceras genom ingenjörers glasögon. Framtidsinriktad global överblick är det andra idealet, där prognoser och globala framtidsbilder dryftas. Etik och professionell integritet, det tredje idealet, handlar om ingenjörers moraliska ansvar och integritet. Det fjärde idealet, självinsikt, tar upp frågor om förhållandet till rationalitet, risker och allmänmänskliga mentala brister. Slutligen presenteras hållbarhet respektive jämställdhet som professionella ideal.Boken riktar sig till tre grupper av läsare. Som akademisk lärobok riktar den sig till studenter och lärare på tekniska och naturvetenskapliga fakulteter. För yrkesverksamma ingenjörer, naturvetare och ekonomer liksom till akademiker inom humanvetenskaperna kan den vara till hjälp i tvärvetenskaplig forskning och samverkan. För den breda allmänheten ger boken en översiktlig bild över teknikens och ingenjörers roll i samhället och kan, icke minst, ses som ett bidrag i debatten om vad bildning kan vara.

Men hur var krigarkungen som människa? För att fullt ut förstå Gustav II Adolf bör man blicka bortom slagfältens rök och damm och granska hans gedigna bildning och personliga egenskaper. - Jag tänker att det är någon som har mycket kunskap och kan göra något med den. Att kunna kultivera och skapa mening av kunskapen.

Bilden av Sverige som ett teknikens och ingenjörskonstens förlovade rike ställs där slentrianmässigt mot en annan (dröm)bild av vårt land, sådant det skulle kunna vara, om nu inte ingenjörerna, som man tycks mena, fått härja fritt: ett rike där kultur, humaniora och bildning regerar. Per Jacobsson har lång erfarenhet av icke-tekniska ämnen i civilingenjörsutbildning och ingenjörsvetenskap som utredare på KTH. Han har bland annat drivit miljöinriktade doktorandkurser och kurser om teknik och etik samt haft ansvar för Pro et contra Forskning & utbildning; Teknik & Milj ...

RELATERADE BÖKOR