Vad är officiell statistik? SOU 2012:83 : En översyn av statistiksystemet och SCB. Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012

Vad är officiell statistik? SOU 2012:83 : En översyn av statistiksystemet och SCB. Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012 En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,12 MB
FILNAMN
Vad är officiell statistik? SOU 2012:83 : En översyn av statistiksystemet och SCB. Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012.pdf
ISBN
7132993225565

BESKRIVNING

EU:s statistikförordning ställer nya krav på de nationella statistikbyråernaFöreslår att Rådet för den officiella statistiken, som är ett rådgivande organ vid Statistiska centralbyrån (SCB), ska utvidgas så att vissa myndigheter med stor tyngd i statistiksammanhang får permanent representation i rådet. Rådet ska också göra löpande översiktliga granskningar av bl.a. statistikens kvalitet och tillgänglighet. Vidare föreslås SCB vara huvudansvarig för och samordna arbetet med de s.k. självutvärderingar av statistiken som är på väg att införas till följd av nya EU-krav.Föreslår också bl.a. att regeringens styrning av SCB:s avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet bör förtydligas och stramas upp. Uppdrag från andra uppdragsgivare än myndigheter ska tas emot endast om det inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012 häftad, 2012, Svenska, ISBN 9789138238479 Utredningen överlämnade vidare i december 2012 slutbetänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83). En sammanfattning av slutbetänkandet i de delar som det berör lagen om den officiella statistiken finns i bilaga 1.

Betänkandets lagförslag avseende dessa delar finns i bilaga 2. 2 SOU 2012:83. Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB.

RELATERADE BÖKOR