Nederländska bilderböcker blir svenska : en multimodal översättningsanalys

Nederländska bilderböcker blir svenska : en multimodal översättningsanalys - Sara Van Meerbergen | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Sara Van Meerbergen
DIMENSIONERA
8,50 MB
FILNAMN
Nederländska bilderböcker blir svenska : en multimodal översättningsanalys.pdf
ISBN
7928845451877

BESKRIVNING

På grund av internationella samproduktioner sprids och översatts bilderböcker med samma bilder till olika länder. Det påstås därför ofta att samproduktion hotar kulturell mångfald. Men vad händer när bilderböcker översätts och när samma bilder kombineras med "nya" översatta ord? Kan bildernas innehåll och betydelse förändras i översatta bilderböcker? Detta är några av frågorna som undersöks närmare i denna avhandling som handlar om svensk översättning av flamländska och nederländska bilderböcker. Mer specifikt undersöks hur Dick Brunas bilderböcker om den globala bilderboksikonen kaninen Miffy har blivit översatta till svenska. I avhandlingen kombineras deskriptiv översättningsvetenskap med en sociosemiotisk och multimodal analys av bilderbokstexten. Genom multimodala analyser undersöks hur både ord och bild används för att uttrycka vissa sociala betydelser i bilderbokstexter och hur dessa sociala betydelser förändras när bilderböcker översatts. I en multimodal översättningsanalys av tre bilderböcker om Miffy undersöks mer specifikt hur original och översättningar använder ord och bild som resurser för att uttrycka en viss gestaltning av barn och för att etablera en interaktiv potential med läsaren. Det analyseras också hur referentiellt samspel mellan ord och bild förändras i de översatta texterna och på vilket sätt detta påverkar erbjudna läsvägar mellan skrift och bild. Till sist undersöks även på vilket sätt bilder kan få olika betydelsepotential i original och översatta bilderbokstexter. Sara Van Meerbergen har varit verksam som doktorand i nederländska vid Institutionen för nordiska språk och är nu verksam vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms Universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Köp Nederländska bilderböcker blir svenska : en multimodal översättningsanalys av Sara Van Meerbergen på Bokus.com. Nederländska bilderböcker blir svenska: En multimodal översättningsanalys Van Meerbergen, Sara Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Baltic Languages, Finnish and German. Sara Van Meerbergen: Nederländska bilderböcker blir svenska: en multimodal översättningsanalys. Acta Universitatis Stockhol-miensis 2010 (Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 109).

Représentation de l'oral à l'écrit dans les traductions en français de livres suédois pour enfants. , Actes du XXVe Congrès international de linguistique et de philologie romanes : Innsbruck 2007 ... Nederländska bilderböcker blir svenska: En multimodal översättningsanalys [Dutch picture books become Swedish: A multimodal translation analysis] by Sara Van Meerbergen.

RELATERADE BÖKOR