Brus Antologin

Brus Antologin - Annika Bayard, Karin Sjöbeck | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Annika Bayard, Karin Sjöbeck
DIMENSIONERA
8,11 MB
FILNAMN
Brus Antologin.pdf
ISBN
3435399140115

BESKRIVNING

I BRUS Handboksserien finns böckerna som ger eleverna överblick över både språket och litteraturen.  BRUS Handboken 2:a upplaganNu finns den mycket populära BRUS Handboken i en uppdaterad upplaga. Under rubriker som "Argumentera och debattera", "Utredande och vetenskapliga texter" och "Bästa språket" finns överblickbara arbetsgångar som hjälper eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent. Längst bak finns guider för bl a källkritik och bild- och filmanalys. BRUS Handboken finns också som digitalbok med ljud.BRUS LitteraturhandbokenI BRUS Litteraturhandboken presenteras en ingång till respektive litterär epok under rubrikerna "Tiden" och "Berättelsen". Därefter följer en närläsning och en analys av ett eller två litterära verk som representerar epoken. Varje kapitel avslutas med diskussions- och skrivuppgifter och lästips som knyter an till vår egen tid.BRUS GenrerVad är det som gör att jag som läsare direkt uppfattar att en text är argumenterande? Vad måste jag veta om texten för att läsa och tolka den på effektivast möjliga sätt? Och hur blir jag en skickligare skribent? Lars Melin guidar eleven genom ett antal texter som hör hemma i olika genrer men som har i princip samma innehåll. Med andra ord: han hjälper eleven att lyckas med språket. BRUS Genrer finns både som tryckt bok, som digitalbok med ljud.BRUS Greppa texten! I BRUS Greppa texten! får läsaren delta i sju olika experiment som konkret visar hur man hanterar texter för att förstå dem fullt ut. Boken presenterar lässtrategier och studieteknik på ett effektivt sätt. Författare till BRUS Greppa texten! och BRUS Genrer är Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet, författare till ett flertal populärvetenskapliga böcker om språk och en mycket uppskattad föreläsare. BRUS Greppa texten finns också som digitalbok med ljud.    BRUS med texter som fångar livet Med BRUS kan du arbeta med svenskan på ditt sätt. Här finns engagerande texter om livsviktiga ämnen i olika genrer. Med hjälp av ett stort antal uppgifter får eleverna fördjupa sig i såväl skönlitteratur som sakprosa och därmed utveckla sitt eget språk. Om du inte vill styras av ett färdigt upplägg kan du välja de delar av BRUS som passar ditt sätt att undervisa.BRUS #01 och BRUS #02 BRUS #01 och BRUS #02 innehåller ett antal avsnitt som vart och ett har ett sammanhållande tema. Temat behandlas i moderna skönlitterära texter, sakprosa och bilder av olika slag. En grundtanke är att eleven ska möta samma frågeställning i texter i olika genrer och göras medveten om vad som skiljer olika texttyper åt genom arbetet med uppgifterna som följer. Upplägget är detsamma i både BRUS #01 och BRUS #02 och tar fasta på svenskämnet som helhet. Det finns en progression som innebär att teman, texter och uppgifter i BRUS #02 kräver mer av eleven.BRUS Handboken Med Handboken utvecklas eleven som talare, läsare och skribent. Den ger de konkreta verktygen för att lösa uppgifterna som hör till texterna. Här finns rubriker som "Argumentera och debattera", "Utredande och vetenskapliga texter" och "Bästa språket". Längst bak hittar du dessutom guider för bl a källkritik och bild- och filmanalys.BRUS Antologin För att dessutom få ett historiskt perspektiv finns hänvisningar till framför allt äldre skönlitterära texter, sådana som kanske kan kallas klassiker, i Antologin. Därmed blir det tydligt för eleven att samma frågor har engagerat människan i olika tider. Här finns romanutdrag, noveller, lyrik och dramatik. Antologin är sorterad från nu till då och inleds med en dikt av Ann Jäderlund. Den avslutas med ett utdrag ur Gilgamesheposet världslitteraturens äldsta bevarade verk.

Utskriftsvänlig pdf-fil. Läs mer om idrott och filosofi på idrottsforum.org.

AVSKEDSSÅNG Helmer Grundström Poem Stjärnorna är vakna långt sen du slutat se. Sov därför tryggt, du lilla.

RELATERADE BÖKOR