Cascade 2 Lärarbok åk 7

Cascade 2 Lärarbok åk 7 - Karin Högberg, Lena Lindgren, Annika Finér | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Karin Högberg, Lena Lindgren, Annika Finér
DIMENSIONERA
8,80 MB
FILNAMN
Cascade 2 Lärarbok åk 7.pdf
ISBN
9523275891916

BESKRIVNING

NYHET! Cascade är vårt nya läromedel i franska för år 6–9 anpassat till Kursplaner 2000. För nybörjarna i år 6 finns Cascade 1 med en allt-i-ett-bok som eleven ska skriva i. Cascade 2 är också avsedd för nybörjare. De som börjar i år 7 startar alltså med Cascade 2. Har man börjat med Cascade 1 fortsätter man med Cascade 2 och använder då delar av boken som repetition. Cascade 2 (år 7) består av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier. Huvudboken är ingen förbrukningsbok utan alla skriftliga övningar ligger i elevens cahier. Cascade 3 för år 8 och Cascade 4 för år 9 består också av en huvudbok och en cahier vardera. Till varje år finns lärar-cd, elev-cd samt en lärarbok. Strukturen i Cascade Cascade 1 (år 6) består av ett introduktionsavsnitt, tio kapitel samt ett avslutande realiaavsnitt med s k miniprojekt. Varje kapitel är indelat i ett A- och ett B-avsnitt. Tanken är att alla elever ska göra A-delen medan B-delen kan göras i mån av tid, lust eller förutsättningar. Inga nya strukturer eller ämnesområden introduceras i B-avsnitten, som ofta innehåller skriftliga uppgifter och något autentiskt inslag. Här kan också förekomma hörövningar som eleven kan arbeta med på egen hand. Dessa hörövningar finns både på elevens och lärarens cd. I Cascade 2 (år 7) finns A-, B-, C- och D-avsnitt. Här är A-delen den "obligatoriska" delen, medan B tränar samma sak fast något svårare (fler skriftliga övningar bl a). C och D är annorlunda med autentiska inslag eller längre, svårare texter med frågor på svenska. Det kan till exempel vara ett utdrag ur en klädkatalog, där eleverna ska leta efter vissa ord och uttryck. Meningen är att eleverna ska vänja sig vid att uppfatta det väsentliga i en text utan att förstå allt. I Cascade 3 (år 8) och Cascade 4 (år 9) är de inledande kapitlen repetitionsavsnitt. Därefter följer samma struktur som i 7:ans bok. Mål och utvärdering Varje kapitel inleds med en ruta med konkreta mål i punktform. Dessutom finns en s k Fundera-fråga, dvs eleven ska bläddra igenom kapitlet och fundera över olika företeelser och förhoppningsvis bli nyfiken på innehållet i kapitlet. Efter B-delen kommer en utvärdering, som testar måldelarna. Det man gör ska spelas in, skrivas ned, spelas upp eller redovisas på annat sätt och eventuellt sparas i elevens portfolio. Övningar I Cascade finns övningar av många olika slag, framförallt par- och gruppövningar, så att eleverna får tillfälle att kommunicera på franska. En text följs alltid av uppgiften att lyssna och säga efter. Efter det följer vanligen en förståelseuppgift, där man arbetar med fraser och ord i texten för att försöka förstå innehållet. I de flesta fall behöver man inte skriva svaren om man inte vill. Målsättningen är att eleven ska bli medveten om hur man lär sig och för vissa elever passar det bäst att lära sig genom att skriva, andra repeterar muntligt och en del tycker att kort med bilder är det bästa sättet att träna in ord. Alla möjligheter och varianter får eleverna prova i Cascade när de lär sig nya ord och fraser. Rena översättningsövningar förekommer inte utan eleverna får para ihop franska uttryck med motsvarande svenska. En ofta förekommande uppgift är att låta eleven leta efter den franska motsvarigheten till det svenska uttrycket i texten utan att översätta ord för ord. I uppgiften "Fundera" får eleven själv klura ut hur saker och ting hänger ihop. En enkel "Fundera-uppgift" i 6:ans bok är t ex varför det heter dix vaches med s på slutet och ett tips är att jämföra med engelskan. Varje kapitel har flera hörövningar och vi har försökt lägga dem efter varandra så att man ska kunna träna att höra i ett lite längre "sjok". Grammatik I Cascade försöker vi få eleven att själv komma fram till hur språket är uppbyggt. I "inforutor" förklaras sedan företeelsen på ett lättfattligt sätt. I 6:ans bok är de grammatiska momenten begränsade och återkommer vid flera tillfällen. I övriga böcker finns längst bak ett kort, traditionellt grammatikavsnitt som kan användas som uppslagsdel.

Huvudbok Textboken innehåller texter av olika slag samt muntliga övningar. Längst bak finns minigrammatik och alfabetiska ordlistor.

Återförsäljare Läromedia GR Utbildning. Du har nått den maximala köpsumman.

RELATERADE BÖKOR