10TAL 12-13. Klimatsorg

10TAL 12-13. Klimatsorg En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
9,68 MB
FILNAMN
10TAL 12-13. Klimatsorg.pdf
ISBN
7368386670068

BESKRIVNING

Vilken roll kan lit­te­ra­tu­ren och kons­ten spela för ett eko­lo­giskt upp­vak­nande? I 10TALs nya dub­bel­num­mer ”Klimatsorg” under­sö­ker vi hur eko­lo­giska per­spek­tiv gestal­tas i dagens lit­te­ra­tur och konst, och om kons­ten kan vara en möj­lig stra­tegi för att mobi­li­sera ett mil­jö­en­ga­ge­mang och för­svar för livet på jorden.Läs starka essäer av Helena Granström och Thomas Anderberg (som vi åter­pub­li­ce­rar till minne), en stor inter­vju med Kerstin Ekman om vad ett rikt naturum­gänge kan ge ett för­fat­tar­skap, och ett ange­lä­get sam­tal mel­lan för­fat­tarna Aase Berg, Jonas Gren och Jesper Weithz. Vi är också glada att kunna visa ori­gi­nal­konst av Johannes Heldén och det allra senaste från konst­nä­ren Annika Eriksson, bland myc­ket annat."10-tal hittar en ton av eftertänksamhet och analys som inte sjunker ner i hopplöshet, men som inte heller väjer med blicken för det svåra i utmaningen.”Arbetarbladet

Några av dem så unika att de är upptagna på FN-organet Unescos prestigefyllda världsarvslista. I det här numret av ... I 10TALs nya dubbelnummer Klimatsorg undersöker vi hur ekologiska perspektiv gestaltas i dagens litteratur och konst, och om konsten kan vara en möjlig strategi för att mobilisera ett miljöengagemang och försvar för livet på jorden.

S K R I E T. May 9, 2013 · Ikväll kl 22.00 spelar vi på Made-festivalen i Umeå på Norrlandsoperan.

RELATERADE BÖKOR