Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer - Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson
DIMENSIONERA
3,73 MB
FILNAMN
Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer.pdf
ISBN
5054106865301

BESKRIVNING

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.

förstå HR-arbetets roll för att utveckla individer, grupper och organisationer Human resources (HR) eller human resource management (HRM) kallas ett företags personalavdelning som ser till att det finns basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation.Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen, exempelvis rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Dan Rönnqvist's 3 research works with 12 citations and 568 reads, including: Human Resource Development: Att utveckla individer, grupper och organisationer. Upplaga 2. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, förkortat PAO, passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer.

Sport management Del 1 — idrottens organisationer i en svensk kontext. Human Resources (HR) med inriktning mot psykologi är ett treårigt program som förbereder studenter för ett kvalificerat personalarbete inom olika slags organisationer. I detta ingår att - utifrån kunskap om såväl individ, grupp och organisation - arbeta för ett hållbart arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning, utveckling ... utgångspunkter förklara samspelet mellan individ, grupp och organisation, visa förmåga att självständigt utföra informationssökningar inom (SGPEA) Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng / Bachelor of Science Programme in Human Resource Development and Labour Relations, 180 credits 2/4 Human Resource Management (Human Resource Management ) H12: Utredning (Investigation) V12: ...

RELATERADE BÖKOR