Beroendemedicin i öppenvården : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Beroendemedicin i öppenvården : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
3,24 MB
FILNAMN
Beroendemedicin i öppenvården : kliniska riktlinjer för utredning och behandling.pdf
ISBN
9047367523041

BESKRIVNING

Beroendemedicin i dag är en specialitet som spänner över många delområden. Riktlinjernas syfte är att forma beroendevården mot en inriktning som har god evidens och att fördela resurserna för vård på det mest effektiva sättet. Förhoppningen är att synen på människor med beroendesjukdom fortsätter att förändras och att vi ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad och tillgänglig vård, där människor kan söka stöd och få effektiv behandling utifrån sina specifika behov.Riktlinjerna fokuserar på följande områden som är centrala inom den psykiatriska öppenvården och primärvården:• Utredning och behandling av alkoholbruksyndrom.• Utredning och behandling av cannabisbruksyndrom.• Skadligt bruk och beroende av lugnande läkemedel.• Skadligt bruk och beroende av smärtstillande läkemedel.• Samsjuklighet mellan substansbruksyndrom och annan psykisk sjukdom. Boken vänder sig i första hand till läkare inom psykiatrisk öppenvård och primärvård, men kan med behållning även läsas av andra professionella aktörer som intresserar sig för beroendemedicin. Studenter och personer under fortbildning kan också ha utbyte av att läsa boken.Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Beroendemedicin i öppenvården – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den nittonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Både i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ångest och depression och i svenska psykiatriska föreningens riktlinjer beskrivs utförligt vem som bör ges ECT, ... enter ska erbjudas adekvat utredning, stöd, behandling och rehabilitering i given behandling hos numera frisk patient, utredning för att få ett tillstånd uteslutet, vaccination, screening med mera.

Författare Svenska Psykiatriska Föreningen (författare) Förlag Gothia Fortbildning AB. Utgiven 3 juli 2018.

RELATERADE BÖKOR