Lärande i interaktion

Lärande i interaktion - Helen Melander, Fritjof Sahlström | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Helen Melander, Fritjof Sahlström
DIMENSIONERA
9,57 MB
FILNAMN
Lärande i interaktion.pdf
ISBN
1138613056423

BESKRIVNING

Den här boken presenterar hur man kan använda samtalsanalys för att studera lärande. Författarna visar hur lärande i första hand är något som deltagare i interaktion gör genom konkreta handlingar som är orienterade mot förändring.Läs merLärande i interaktion består av fyra delar: en inledning och introduktion till området, en andra del med de första översättningarna till svenska av texter av fältets förgrundsfigurer Emanuel Schegloff och Charles Goodwin, en tredje del med konkreta exempel på hur man ur ett samtalsanalytiskt perspektiv empiriskt kan studera lärande och en fjärde kommenterande del, där Ingrid Carlgren och Ference Marton, båda professorer i pedagogik, medverkar.Samtalsanalytiska studier av lärande är fortfarande ett förhållandevis nytt område och boken är i första hand tänkt som en introduktion till fältet, men den är även intressant för den redan insatta läsaren, då bokens forskning befinner sig i fronten av forskningsområdet. De översatta artiklarna som presenteras här är moderna klassiker: Emanuel Schegloffs ”Confirming Allusions” (”Att bekräfta alluderingar” från 1996) och Charles Goodwins ”Action and Embodiment” (”Handling och förkroppsligande” från 2000).Om författarnaHelen Melander är fil.dr och verksam vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Fritjof Sahlström är docent i pedagogik och verksam vid Helsingfors universitet samt vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.

Wertsch (1998, 2002) ... Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. .

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" att flera dimensioner av lärande och interaktion i hälso- och sjukvårdspraktiker kunde spåras. Fynd: I arbetet med patienter agerade läkare och andra professioner pedagogiskt med eller utan intentioner, i pedagogiska processer som bestod av att avläsa-färdrikta-lärstödja.

RELATERADE BÖKOR