Organisera för en digital skola

Organisera för en digital skola - Jenny Nyberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jenny Nyberg
DIMENSIONERA
9,60 MB
FILNAMN
Organisera för en digital skola.pdf
ISBN
8924644035310

BESKRIVNING

Rektor är en viktig nyckel för framgångsrik skolutveckling. Det är också rektor som har möjlighet att skapa utrymme för systematisk förändring i organisationen. Den riktar sig främst till dig som är skolledare och har ansvar för att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och digitaliseringsstrategin, men är sannolikt intressant för alla som arbetar i skolan. Organisera för en digital skola handlar om rektors unika möjlighet att genom strategi, systematik och stort engagemang driva utvecklingen mot ett digitalt förhållningssätt som präglar hela skolan. För att nå dit måste det finnas inbyggda förutsättningar för förändring i organisationen och ett systematiskt kvalitetsarbete som gör alla delaktiga i beslut och utveckling. Målet är självklart att utveckla det digitala lärandets möjligheter för varje elevs lärande och möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.Jenny Nyberg utgår från egna erfarenheter kring digitalt ledarskap och de goda resultat Oxievångsskolan i Malmö uppnått genom gediget utvecklingsarbete. Här utgör Team DigiMIK med rektor, digitaliseringspedagog och skolbibliotekarie själva navet i förändringsarbetet. Skolans digitalisering är omvälvande. Det är onekligen en utmanande tid att vara pedagogisk ledare. Den här boken är till bredden fylld av tips och inspiration!Författaren:Jenny Nyberg är rektor med lång erfarenhet av att utveckla en digital skolorganisation på både skol- och huvudmannanivå. På Oxievångsskolan står det systematiska kvalitetsarbetet i centrum och digitaliseringens möjligheter genomsyrar hela verksamheten.

För att nå dit måste det finnas inbyggda förutsättningar för förändring i organisationen och ett systematiskt kvalitetsarbete som gör ... Här hittar du som leder och organiserar skola, förskola eller vuxenutbildning stöd för att utveckla verksamheterna. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Pris: 219 kr.

Du får hela 1TB (1000 GB) utrymme att använda helt gratis. Utbildningen är en blandning av föreläsning, samtal och diskussioner med fokus på hur vårdnadshavare och skola tillsammans kan arbeta för en tryggare nättillvaro för skolans elever. Under den teoretiska delen av utbildningen pratar vi mycket om utgångspunkter och förutsättningar, med stöd i forskning, skollag och Friends erfarenheter. För att få en bred bild av arbetet med digital kompetens och bibliotekens roll, gjordes först en internetsökning som inkluderade sammanlagt 74 kommuner.

RELATERADE BÖKOR